Over

Wat is de ACT fabriek?

De ACT fabriek is een kleinschalige, CRKBO erkende instelling met ervaren én deskundige docenten/supervisors.

De ACT fabriek is dé inspirerende leeromgeving waar professionals zich ontwikkelen in het ‘ambacht’ van ervaringsgericht werken met ACT en systeemtherapie.

De ACT fabriek heeft:

N

Een ‘werkplaats’ waar je tijdens unieke ACT trainingen ervaring opdoet.

N

Een ‘vindplaats’ voor ACT materiaal wat je in je therapie kan gebruiken.

N

En ‘stroomhuis’ waar door verdiepend contact met je collega’s én supervisie en leertherapie je therapeutische kwaliteiten én zelfvertrouwen groeit.

Alle producten zijn gebaseerd op de unieke combinatie van ACT en Systeemtherapie en ontwikkeld door Denise Matthijssen in samenwerking met collega’s (Els de Rooij, Denise Bodden).

 

Oprichting van ACT fabriek 

Het idee voor het oprichten van de ACT fabriek is in 2019 ontstaan tijdens een etentje met drie bevlogen collega’s: Jacqueline Schraven, Els de Rooij en Denise Bodden. We merkte dat er veel behoefte is aan meer ervaringsgericht werken en wilde onze kennis en ervaring met collega’s gaan delen.

We kennen elkaar van samenwerken bij Altrecht en de samenwerking aan onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. We hebben samen onderzoek gedaan naar Actief opvoeden en ACT your way. En werken momenteel samen aan het met ZonMw gesubsidieerde onderzoek naar ACT your way als trans diagnostische therapie.

Het aanbod van de ACT fabriek bestaat uit:

Unieke ACT trainingen

Trainingen bij de ACT fabriek leveren de praktische handvaten en ervaring waarmee jij houvast hebt voor je sessies én ruimte houdt om spontaan oefeningen te gebruiken.
Je leert ACT op een procesgerichte manier te gebruiken en telkens goed te weten wat je doet.
Bij alle trainingen doorloop je zelf het hele programma, zodat je uit eigen ervaring weet wat je bij cliënten in beweging brengt. Hierdoor kan je op een compassievolle manier zelfs cliënten die hardnekkig vastzitten in gedrag motiveren om en zelf invloed te hebben op wat ze doen.

ACT-Materiaal voor jouw therapie.

Zoek je ook praktische handvaten om ACT toe te passen?
Op basis van jarenlange ervaring in ACT en systeemtherapie heb ik (DM) samen met collega’s een aantal hulpmiddelen voor professionals gemaakt

  • Werkboeken en online programma’s voor cliënten
  • Handleidingen voor professionals geschreven.

Wil je meer lezen over ACT en onze ervaringen met onderzoek?

Supervisie en leertherapie.

Wil je jezelf als onderdeel van een opleidingstraject specialiseren in ACT of systeemtherapie? Dan is supervisie of leertherapie (individueel of in een groep) mogelijk. Je leert jezelf beter kennen (jouw kwaliteiten meer te gebruiken en je valkuilen bewust te zijn) en jezelf meer te profileren als professional. Onzekerheid maakt plaats voor zelfvertrouwen.

Supervisie en Leertherapie wordt erkend vanuit de NVRG.

“Het aanbod van de ACT fabriek is gericht op
Professionals die zich willen ontwikkelen in ervaringsgerichte therapie.”

Waarop is het aanbod bij de ACT fabriek geïnspireerd?

Het aanbod van de ACT fabriek is geïnspireerd op het werk van een aantal vooraanstaande ACT professionals, Systeemtherapeuten én grote denkers uit spiritueel georiënteerde tradities. Hun invloed zal je terugvinden in alles wat we bij de ACT fabriek aanbieden. Het heeft ons geïnspireerd, onze blik verruimd en ons vertrouwen gegeven.

Inspiratiebronnen ACT.

Steven Hayes is de grondlegger van ACT. Hij heeft talloze boeken geschreven over ACT en is enorm onderzoeks-minded. Kenmerkend voor Steven Hayes is de openheid over zijn eigen angsten en tomeloze energie, gedrevenheid en toegankelijkheid. Op you tube staan een aantal inspirerende filmpjes van hem, het kijken waard!
Russ Harris is een inspiratiebron vanuit zijn vermogen om complexe theorie op een simpele manier toegankelijk te maken. Zijn animaties en illustraties van ACT processen maken het inzichtelijk waar ACT over gaat.
Dennis Tirch is een ACT therapeut waarbij ik (DM) in Sevilla een workshop over ACT en Yoga heb gevolgd. De manier waarop hij bewustzijn van je lichaam en adem, koppelt aan het oefenen met zelf als context is fenomenaal. Daarnaast heeft hij als therapeut en medicatiebegeleider een prettige focus op zelfcompassie bij de therapeut en sluit hij op een niet zweverige manier aan bij het feit dat veel therapeuten ‘

Inspiratiebronnen Systeemtherapie

Peter Rober is een Vlaamse Systeemtherapeut en schrijver van het boek Samen in gezinstherapie. Peter vertrekt bij het begeleiden van cliënten vanuit de overtuiging dat liefde de basis is van alle relaties. Dit uitgangspunt vertaalt zich in de therapeutische houding door nieuwsgierig en onderzoekend op zoek te gaan naar waar mensen bezorgd over zijn. Samen zoek je naar wat nog niet gezegd kan worden maar wat de onderlinge relaties in de weg zit (o.a. je voor elkaar afsluiten vanuit pijn, verdriet, teleurstelling en boosheid, pogingen om elkaar te behoeden, pogingen om leed te verminderen door je met elkaar te bemoeien of strijd te voeren). Uitgangspunt is dat het weer opgang brengen van de dialoog/het gesprek belangrijker is dan het vinden van een oplossing omdat de dialoog de verbinding doet herstellen, waardoor mensen weer verder kunnen met elkaar.

Virginia Satir is een andere belangrijke inspiratiebron voor mij als systeemtherapeut en opleider NVRG. Virgina Satir werkte vanuit humanistische psychologie. Een van de drie pijlers onder de hedendaagse psychologie en een optimistisch model van de mens en mensheid zelf: de voorstelling dat de mens in essentie goed is en in staat met de moeilijkheden van het leven op een manier af te rekenen die op respect en liefde is gebaseerd, mits de betrokkene de mogelijkheid heeft werkelijk vrij te beslissen. In dit principe is de eigenwaarde van een persoon de sleutel van alle fenomenen van ons geestelijke en sociale leven. Therapie wordt in dit concept gezien als een mogelijkheid, mensen te helpen een stabiele eigenwaarde te ontwikkelen (bron Wikipedia). Virginia Satir is een ervaringsgericht systeemtherapeut van het eerste uur en iemand die vanuit haar hart het contact met de ander zocht. Ze legde de nadruk op het onderzoeken van emotionele blokkades en het vergroten van coping vaardigheden. Een belangrijke uitspraak van haar voor therapeuten is: “And help them remember that feelings are not the parts that decide what should happen.”. Belangrijk doel is volgens Virgina Satir het middels therapie opheffen van emotionele blokkades (coping die het ervaren van emoties belemmert) en het laten stromen van energie.

Binnen de ACT fabriek ligt vanuit bovengenoemde inspiratoren de focus in het werken met cliënten op: Vanuit vertrouwen, in dialoog op een ervaringsgerichte manier werken aan veerkracht, eigenwaarde en waardevolle relaties. Hulpmiddelen zijn hierbij gelijkwaardigheid tussen cliënt en therapeut én zelfbewustzijn van de therapeut.

Wat is ervaringsgericht werken?

Ervaringsgericht werken is een onmisbaar onderdeel van o.a. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) én van Systeemtherapie.

Waarom is ervaringsgericht werken belangrijk?

Doel van ervaringsgericht werken is het veranderen van starre perspectieven op en over zichzelf, het vergroten van zelfbewustzijn én het maken van keuzen op basis van doorleefde ervaringen (kiezen voor werkzaam gedrag in plaats van gedrag wat sociaal wenselijk of aangeleerd is).

Ervaringsgericht werken is belangrijk om gedachten waar cliënten zich mee geïdentificeerd hebben (regels, overtuigingen en beelden) te leren zien als gedachten (defusie) en minder automatisch van invloed te laten zijn op hun gedrag (automatische piloot reacties te stoppen). Ook is het een effectieve aanpak voor het veranderen van controle-strategieën (experiëntiële vermijding) over ongewenst ervaren lichamelijke sensaties én emoties.

Met ervaringsgerichte werken zijn cliënten in staat om:

N

Nieuwe perspectieven in te nemen op zichzelf en anderen,

N

Te ervaren dat bepaalde gewoonten onwerkzaam zijn en motivatie groeit voor verandering (wat veel krachtiger dan vanuit dit alleen rationeel weten).

N

Te ervaren dat ze gewenste activiteiten kunnen doen terwijl er gedachten, ongemak of angst aanwezig zijn.

N

Tevredenheid en regie te ervaren omdat ze voelen dat bewust gekozen nieuw gedrag meer werkzaam is vanuit hun eigenwaarden.

Wat doe je bij ervaringsgericht werken?

Je laat cliënten niet alleen praten en nadenken, maar vooral stilstaan bij wat ze voelen en beleven. Je brengt cliënten in contact met ervaringen in het huidige moment én tijdens het ondernemen van oefeningen en experimenten met nieuw gedrag.

Ervaringsgericht werken is gericht op het versterken van werkzaam gedrag. Werkzaam is wat voor de client wordt ervaren als helpend voor een zinvol en betekenisvol, levendig leven.

Hoe werk je ervaringsgericht?

Ervaringsgericht bestaat uit meerdere vormen en technieken. We gebruiken daarvoor o.a. vragen die de client meer in contact brengen met ervaringen in het huidige moment én gebruiken ACT-metaforen, experiëntiële oefeningen en opstellingen.

Ervaringsgericht werken begint bij jou!

Ervaringsgericht bestaat uit meerdere vormen en technieken. We gebruiken daarvoor o.a. vragen die de client meer in contact brengen met ervaringen in het huidige moment én gebruiken ACT-metaforen, experiëntiële oefeningen en opstellingen.

Over de docenten:

Denise Matthijssen

Oprichter van de ACT fabriek en bezige bij. Ik ben gegrepen door ACT toen ik in 2008 een workshop volgde bij Ando Rokx en Steven Hayes. Daarna heb ik me door opleidingen en internationale congressen te volgen verder gespecialiseerd ACT. Mensen van wie ik veel geleerd heb zijn: Russ Harris, Lisa Coyne, Robyn Walser, Jacqueline A-Tjak, Tim Batink, Louise Hayes, Avigail Lev, Dennis Tirch, ACT-Auntie en Kelly Wilson.

Net als jij, heb ik zelf ook de nodige hobbels meegemaakt in mijn leven. In de liefde én in relaties binnen mijn familie. Af en toe ervaarde ik dan onzekerheid, angst of een sombere stemming. Mijn eigen vaste gewoonten en de herkomst van patronen in relaties heb ik onderzocht en leren kennen door hulp te zoeken, te mediteren en uit te proberen wat past bij hoe ik nu wil zijn, Daarmee heb ik geleerd om trouw aan mezelf, speels en open te zijn. Deze ervaringen neem ik mee in de therapie die ik geef.

Ook blijf ik mezelf inspireren met ‘nieuwe’ inzichten en therapeutische methoden.  Zo maak ik naast ACT gebruik van IFS (Internal Family Systems, ik ben IFS informed) en ben mezelf aan het scholen in het gebruik van geestverruimende middelen als hulpmiddel bij bewustwording en therapeutische verandering.

Naast werken hou ik enorm van buiten zijn: dansen, wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen en kanoën. Ik ben graag op mezelf én ik hou ervan om met lief, mijn dierbare vrienden, vriendinnen en familie samen te zijn.

Ik woon in de Betuwe waar ik geniet van alles wat daar groeit en bloeit.
Schrijven doe ik graag en intussen heb ik steeds meer een eigen stijl: vanuit gelijkwaardigheid, eenvoudig en praktisch toepasbaar.

Els de Rooij

Co-auteur van Act your Way en ACT in balans. Vanaf 2016 ben ik gegrepen door ACT. Geïnspireerd door Denise Matthijssen ben ik een opleiding ACT gaan doen en ben ik mee gaan schrijven aan ACT your way. Daarna volgde ACT in balans. In het werken met ACT in de coach- therapiekamer en het geven van opleidingen en trainingen komen veel lijnen van mijn leven samen.
Na de PABO afgerond te hebben in Maastricht en vervolgens ook mijn studie psychologie in Amsterdam afgemaakt te hebben in 1993 ben ik begonnen met werken op scholen en een studenten begeleidingsinstituut.

Daarnaast ben ik in de GGZ gaan werken waar ik me met name via de gedragstherapie ben gaan ontwikkelen in het therapeuten vak gevolgd door de psychotherapie opleiding. Naast het werken als therapeut begon ik ook met lesgeven aan het RINO (CGT basis cursus). In de opleidingen was het volgen van leertherapie ook een vast onderdeel. Hier merkte ik dat het aanbod soms schuurde met waar ik naar op zoek was. Toen ik met ACT in aanraking kwam begreep ik wat dat was: Het onderzoeken van je waarden en daarnaar leven, acties ondernemen, was voor mij destijds een heel mooi therapie aanbod geweest. Het samen met je klant onderzoeken van diens eigen koers en welke processen je daarbij in een (in-) flexibele modus houden, vind ik nu het mooiste van het mijn vak.
Het praktisch en inzichtelijk maken van deze processen in bovengenoemde boeken en hiermee werken in de therapiekamer en er over doceren vind ik heel fijn. De lijntjes komen samen.

Naast mijn werkzaamheden voor de ACT-fabriek werk ik in vast dienstverband in de GGZ en in mijn eigen coach- en supervisie praktijk. Daarbij ben ik blij met mijn partner en inmiddels uitwonende zoons. Ik breng graag tijd door met familie en vrienden waarmee ik mijn levenspad mag delen. En ik voel me verknocht aan mijn fijne woonplaats Culemborg met de Lek en fijne mogelijkheden om veel buiten te zijn.

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Schrijf je in op mijn mailinglijst om het laatste nieuws en updates te ontvangen.

Je hebt je met succes ingeschreven!